Νόμος 2224/94 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μικτών δανείων του νόμου 1641/1986


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος ποσό το οποίο προκύπτει από ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων στεγαστικών δανείων Εργατικής Κατοικίας, που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1641/1986, οι οποίες προέκυψαν από 01-01-1987 έως 30-04-1994 και έχουν καλυφθεί από ίδια διαθέσιμα της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το καταβληθησόμενο ποσό θα ανέλθει σε 15,7 δισεκατομμύρια δραχμές και αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 30-04-1994.

 

Σε αντιστάθμισμα της καταβολής αυτής περιέρχονται στο Δημόσιο οι αντίστοιχες εκ των ανωτέρω 15,7 δισεκατομμύρια δραχμές απαιτήσεις κατά των δανειοληπτών αυτών.

 

Η ρύθμιση των υποχρεώσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του νόμου 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.