Νόμος 2224/94 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 13 του νόμου [Ν] 709/1977 Περί καθιερώσεως κινήτρων επαγγελματικής Κατάρτισης Εργατικού Δυναμικού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 282/Α/1977) προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

{Τα παραγόμενα από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού προϊόντα είναι δυνατόν να εκποιούνται από τον Οργανισμό είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει και την αξία των προϊόντων αυτών προς κάλυψη τουλάχιστον της δαπάνης προμήθειας της πρώτης ύλης τους.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες εκτίμησης της αξίας και εκποίησης των παραγόμενων προϊόντων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.