Νόμος 2297/95 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει αυτοδικαίως η θητεία όλων των μελών και του Προέδρου μετά των αναπληρωτών τους του Διοικητικού Συμβούλου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας, που ιδρύθηκε με το νόμο [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 38/Α/1993). Για τη λήξη της κατά το προηγούμενο εδάφιο θητείας, δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας στο εξής θα είναι πλήρους απασχόλησης, οι αποδοχές τους θα ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.