Νόμος 2297/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται το άρθρο τρίτο του νόμου [Ν] 1942/1991 (ΦΕΚ 48/Α/1991) Κύρωση της Συμφωνίας ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - Ε.Τ.Α.Α. (ΕΒRD), καθώς και των συνημμένων 2 Παραρτημάτων, με την προσθήκη νέας παραγράφου 7 όπως ακολουθεί:

 

{Άρθρο τρίτο

 

7. Εγκρίνεται η συμμετοχή της Ελλάδας στο υπό σύσταση Ειδικό Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - Ε Τ.Α.Α. (ΕΒRD). Η συμμετοχή υπό μορφήν άμεσης συνεισφοράς σε χρήμα της Ελληνικής Κυβέρνησης προς το εν λόγω Ταμείο, βάσει του άρθρου 18 της Συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σκοπό έχει τη χρηματοδότηση από την ΕΒRD προγραμμάτων και έργων στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., των οποίων η υλοποίηση θα γίνεται αποκλειστικά από ελληνικές εταιρείες υπό τους προβλεπόμενους όρους συμμετοχής στα Ειδικά Ταμεία της ΕΒRD. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής του Ελληνικού Δημοσίου προς το Ειδικό Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της Τράπεζας καθορίζεται ετησίως με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες (Κ.Α.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και εγγραφή του σχετικού ποσού στον Τακτικό Προϋπολογισμό. Με τις ίδιες αποφάσεις εγκρίνεται και η μεταβίβαση του σχετικού ποσού στο υπόψη Ταμείο.

 

Ειδικώς για το 1994, η συμμετοχή της Ελλάδας στο Ειδικό Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της Ε.Β.R.D., καθορίζεται στο ισόποσο σε δραχμές των 200.000 ΕCU με ισοτιμία Fixing της ημέρας δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.