Νόμος 2300/95

Ν2300/1995: Μεταφορά συντελεστή δόμησης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2300/1995: Μεταφορά συντελεστή δόμησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 69/Α/1995), 12-04-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 3: Βαρυνόμενα ακίνητα

Άρθρο 4: Οριοθέτηση του πεδίου και κριτήρια για την πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 5: Τρόποι μετασχηματισμού μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης

Άρθρο 6: Περιεχόμενο απόφασης

Άρθρο 7: Μελέτη για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 8: Συναίνεση για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 9: Έκθεση ελέγχου τίτλων

Άρθρο 10: Σημείωση στα βιβλία μεταγραφών για το βαρυνόμενο ακίνητο

Άρθρο 11: Μητρώο μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 12: Έκδοση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 13: Μεταβίβαση τίτλων

Άρθρο 14: Κλοπή ή καταστροφή ή απώλεια τίτλου

Άρθρο 15: Διαίρεση των τίτλων

Άρθρο 16: Ακύρωση των τίτλων - απόσβεση του δικαιώματος

Άρθρο 17: Πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Άρθρο 18: Εκτίμηση ακινήτων

Άρθρο 19: Ειδικές διατάξεις για τα βαρυνόμενα

Άρθρο 20: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Διατηρητέα χρήση γης

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 26

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-04-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρόν νόμος στα άρθρα του που αφορούν τη μεταφορά συντελεστή δόμησης κρίθηκε αντισυνταγματικός με τις αποφάσεις 4573/1996 και 4574/1996 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.