Νόμος 2325/95 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Παρακράτηση φόρου σε επιδοτήσεις αγροτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι περιπτώσεις α' και β' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Ποσοστό 0,5% όταν το συνολικά ετήσιο ποσό είναι από 2.500.000 δραχμές έως 5.000.000 δραχμές.

β) Ποσοστό 1%, όταν το συνολικό ετήσιο ποσό αυτών είναι πάνω από 5.000.000 δραχμές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.