Νόμος 2325/95 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στο επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Γεωργίας, από την ένταξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989), σε βαθμίδες ερευνητικού προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μέχρι 31-12-1993 δεν αναζητούνται.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως ακολούθως:

 

{Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίου που είναι αποσπασμένοι ή αποσπώνται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, η μισθοδοσία των οποίων βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εσόδων του Υπουργείου Γεωργίας. Η ισχύς του εδαφίου αυτού αρχίζει από την ισχύ του νόμου 2040/1992.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.