Νόμος 2336/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Στελέχωση Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις μπορεί κατ' εξαίρεση να προέρχεται και με αποσπάσεις από το Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως.

 

Οριοθετείται από το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991). Οι αποσπάσεις γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και συναίνεση του αποσπώμενου. Η απόσπαση γίνεται για διάστημα δύο (2) ετών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι λήξης του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.