Νόμος 2338/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 31-07-1995 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και αφ' ετέρου των εταιριών Hochtief Aktiengesellschaft vorm Helfamann, ABB Calor Emag Schaltanlagen AG, H. Krantz-TkT GmbH και Flughafen Athen - Spata Projektgesellschaft mbH, το κείμενο της οποίας ακολουθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά.

 

Η παρούσα σύμβαση συνήφθη στην Αθήνα την 31-07-1995

 

Μεταξύ:

 

(1). Της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενου στην παρούσα από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λαλιώτη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αθανάσιο Τσούρα, Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γεώργιο Ρωμαίο, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Κωνσταντίνο Γείτονα, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, απάντων κατοίκων Αθηνών (το Ελληνικό Δημόσιο), και

 

(2) (α). της Hochtief Aktiengesellschaft vorm. Gebr. Helfamann, που εδρεύει στο Essen, νομίμως εκπροσωπούμενης στην παρούσα από τους Dr. Hans - Peter Keitel και Dr. Karl Roennberg

 

(β). της ABB Calor Emag Schaltanlagen AG που εδρεύει στο Ratingen νομίμως εκπροσωπούμενης στην παρούσα από τον κ. Rolf Renke και κ. Hubert Koehler

 

(γ). της H. Krantz-TKT GmbH, που εδρεύει στο Bergisch - Gladbach, νομίμως εκπροσωπούμενης στην παρούσα από τον κ. Eduard Fuchs και τον Dr. Nikolaus Werner

 

(δ). της Flughafen Athen - Spata Projektgesellschaft mbH, που εδρεύει στο Essen, νομίμως εκπροσωπούμενης στην παρούσα από τον Dr. Reinhardt Kalenda,

 

κάθε μία αποκαλούμενη Μέλος της Κοινοπραξίαςκαι συλλογικά τα Μέλη της Κοινοπραξίας.

 

Επειδή, μεταξύ των εκπροσώπων τους Ελληνικού Δημοσίου και των Μελών της Κοινοπραξίας, διεξήχθησαν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τις οποίες ετέθησαν οι βασικές αρχές για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Μελών της Κοινοπραξίας σχετικά με τη δημιουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα των Αθηνών.

 

Ήδη κατόπιν τούτου, έχοντας υπόψη τα παραπάνω και όσα εκτίθενται παρακάτω, συνομολογούνται, καθορίζονται και συμφωνούνται τα ακόλουθα:

 

(Παραλείπεται η Σύμβαση)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.