Νόμος 2338/95 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, όπως η ημερομηνία αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 6 της Σύμβασης αυτής, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Αερολιμήν Αθηνών (ΑΑ) Ανώνυμος Εταιρεία που ιδρύθηκε με το νόμο [Ν] 811/1978 (ΦΕΚ 130/Α/1978) λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Η εκκαθάριση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες. Η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση εταιρείας ορίζει τους εκκαθαριστές και το ύψος της αμοιβής τους.

 

2. Το προσωπικό της Εταιρείας αυτής μεταφέρεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και με την ίδια σχέση εργασίας, τις ίδιες αποδοχές και το κάθε είδους γενικά η ειδικά επιδόματα σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας η παρεμφερούς ειδικότητας,που συνιστώνται με την πράξη της μεταφοράς και καταργούνται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που μεταφέρθηκε. Η διαδικασία της μεταφοράς και οι ειδικότητες με τις οποίες θα γίνει η μεταφορά, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια ρυθμίζεται με κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών.

 

3. Όλες οι εκτάσεις που έχουν απαλλοτριωθεί για την δημιουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα και οι οποίες μεταβιβάσθηκαν στην πιο πάνω Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 811/1978 και την 44795/2496/1982 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 106/Β/1982) που μεταγράφηκε στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας (τόμος 417, αριθμός 27) και του Υποθηκοφυλακείου Κερατέας (τόμος 236, αριθμός 377), για τη δημιουργία του μετοχικού κεφαλαίου της, επαναμεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο κατά πλήρη κυριότητα. Η υπό εκκαθάριση εταιρεία ενάγει και ενάγεται σε κάθε δίκη σχετική με το κατά τα άνω ακίνητο.

 

4. Όλες οι εκτάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο,υπάγονται στο Υποθηκοφυλακείο Σπατών. Ο Υποθηκοφύλακας Σπατών υποχρεούται να μεταγράψει την επαναμεταβίβαση του συνόλου των εκτάσεων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο στη μερίδα του Ελληνικού Δημόσιου μέσα σε 60 ημέρες από την ισχύ του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.