Νόμος 2386/96 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

 

α) Των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 για τα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι από 01-01-1996 και μετά.

β) Των διατάξεων των παραγράφων 7, 9, 10, 11, 12 και 19 του άρθρου 8 από το οικονομικό έτος 1995, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 01-01-1994 και μετά.

γ) Των διατάξεων των παραγράφων 18, 20 και 21 του άρθρου 6 από το οικονομικό έτος 1996, για τα ποσά που αποκτώνται από την 01-01-1995 και μετά.

δ) Των διατάξεων της παραγράφου 34 του άρθρου 6 και του άρθρου 9 από την 07-12-1995.

ε) Των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 26, 29 έως και 37 του άρθρου 13, από 01-07-1995.

στ) Των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 8 και 9 του άρθρου 15 από τη μεθεπόμενη της κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή προς ψήφιση (03-11-1995).

ζ) Των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 20, για τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από την 01-01-1995 και μετά.

η) Των λοιπών διατάξεων από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.