Νόμος 2386/96

Ν2386/1996: Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2386/1996: Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 43/Α/1996), 07-03-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εθνική κληροδοτήματα

 

Άρθρο 3: Τροποποίηση και συμπλήρωση του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1920/1939 (ΦΕΚ 346/Α/1939) που αφορά στη διοίκηση της καταληφθείσας στο Έθνος περιουσίας του Ευάγγελου Ζάππα

 

Κεφάλαιο Β: Δημόσια περιουσία

 

Άρθρο 4: Δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα

Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 6: Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας εισοδήματος

Άρθρο 7: Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ρύθμιση θεμάτων επενδύσεων και μετασχηματισμών επιχειρήσεων

Άρθρο 8: Φορολογικός έλεγχος και αδικήματα φοροδιαφυγής

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις βεβαιωμένων χρεών

Άρθρο 10: Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας κεφαλαίου

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986)

Άρθρο 13: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993)

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στο εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος - Διασκευές φορτηγών αυτοκινήτων

Άρθρο 18: Καταβολή τελών κυκλοφορίας. Τέλη χαρτοσήμου αδειών γάμου

Άρθρο 19: Θέματα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) - Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου (ΚΕΔ) - Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)

Άρθρο 20: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων

Άρθρο 22

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 06-03-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.