Νόμος 2386/96 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων υπηρεσιών, οι οποίες υπάγονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφεξής συμμετέχουν στα όργανα αυτά τα ίδια μέλη των ανωτέρω ή των διαδόχων υπηρεσιών, που υποδεικνύονται από τον οικείο νομάρχη. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης, τα μέλη ορίζονται από το αρμόδιο προς τούτο όργανο, είτε από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διοίκησης είτε από τις υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Τυχόν πλημμέλειες σε γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, που εκδόθηκαν από την έναρξη λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού και οι οποίες ανάγονται στη συμμετοχή στα όργανα αυτά, ως μελών, εκπροσώπων υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή της Περιφερειακής Διοίκησης, δεν επηρεάζουν το κύρος των πράξεων αυτών.

 

2. Αντίγραφα παραχωρητηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικών διαγραμμάτων και αποφάσεων νομαρχών, διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας, σχετικών αποφάσεων των επιτροπών καθορισμού και αποφάσεων νομαρχών, καθώς και αντίγραφα κτηματολογικού υλικού εκδίδονται νομότυπα από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ή τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και χορηγούνται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα αντί ποσού που καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

 

Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται και τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής του παραπάνω ποσού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Τα ποσά που εισπράττονται περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με την κωδική ονομασία Δαπάνες Κτηματολογίου Υπουργείου Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.