Νόμος 2516/97 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Άδεια εγκατάστασης για επέκταση δραστηριοτήτων που λειτουργούν νομίμως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επέκταση δραστηριότητας που λειτουργεί νομίμως είναι δυνατή, με την προϋπόθεση ότι με την επέκταση δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί χρήσεως γης της περιοχής. Η σχετική άδεια εγκατάστασης χορηγείται αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

 

2. Η επέκταση δραστηριότητας που λειτουργούσε νομίμως πριν από την έναρξη ισχύος πολεοδομικής διάταξης, η οποία μετέβαλε τη χρήση γης της περιοχής, καθιστώντας τη δραστηριότητα μη συμβατή προς την νέα χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω πολεοδομικής διάταξης και για χρονικό διάστημα λειτουργίας που τυχόν προβλέπει η διάταξη αυτή. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η επιβολή στο φορέα ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής προς τη νέα χρήση γης της περιοχής. Οι όροι αυτοί επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της οικείας αρχιτεκτονικής επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται το θέμα από το νομάρχη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.