Νόμος 2519/97 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Κλάδος νοσοκομειακών φαρμακοποιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στα Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας κλάδος νοσοκομειακών φαρμακοποιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

2. Οι θέσεις του κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών διαβαθμίζονται σε θέσεις:

 

(α) Επιμελητών Φαρμακοποιών Γ',

(β) Επιμελητών Φαρμακοποιών Β',

(γ) Επιμελητών Φαρμακοποιών Α' και

(δ) Διευθυντών Φαρμακοποιών.

 

3. Οι υπηρετούντες με κάθε σχέση εργασίας Φαρμακοποιοί στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις κλάδων νοσοκομειακών φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας, ως εξής:

 

(α) σε βαθμό Διευθυντή με άσκηση επαγγέλματος επί δώδεκα (12) χρόνια, από το οποία τουλάχιστον οκτώ (8) σε νοσοκομείο ή συνολική άσκηση του επαγγέλματος επί δέκα (10) χρόνια σε νοσοκομείο,

 

(β) σε βαθμό Φαρμακοποιού Εθνικού Συστήματος Υγείας Α' με άσκηση επαγγέλματος επί δέκα (10) χρόνια, από το οποία - τουλάχιστον οκτώ (8) σε νοσοκομείο,

 

(Υ) σε βαθμό Φαρμακοποιού Εθνικού Συστήματος Υγείας Β' με άσκηση επαγγέλματος επί οκτώ (8) χρόνια, από τα οποία τουλάχιστον πέντε (5) σε νοσοκομείο,

 

(δ) σε βαθμό Φαρμακοποιού Εθνικού Συστήματος Υγείας Γ' με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Χρέη Διευθυντή Φαρμακείου εκτελούν, μέχρι την προκήρυξη και πλήρωση των θέσεων κλάδου Φαρμακοποιών Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι ήδη υπηρετούντες προϊστάμενοι τμημάτων.

 

Η εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα για τους ήδη υπηρετούντες γίνεται αυτόματα με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ανά βαθμίδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 24 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.