Νόμος 2522/97

Ν2522/1997: Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 1989/665/ΕΟΚ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2522/1997: Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 1989/665/ΕΟΚ, (ΦΕΚ 178/Α/1997), 08-09-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Έκταση δικαστικής προστασίας

Άρθρο 3: Προσωρινή δικαστική προστασία

Άρθρο 4: Ακύρωση ή αναγνώριση της ακυρότητας

Άρθρο 5: Αξίωση αποζημίωσης

Άρθρο 6: Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Άρθρο 7: Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-09-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν καταργήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.