Νόμος 2638/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ίδρυση ακαδημιών εμπορικού ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού που ιδρύονται με τις αντίστοιχες Σχολές είναι οι ακόλουθες:

 

Α' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, με έδρα τον Ασπρόπυργο.

 

α) Σχολή Πλοιάρχων

β) Σχολή Μηχανικών

 

Β' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα.

 

α) Σχολή Πλοιάρχων

β) Σχολή Μηχανικών

 

Γ' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης, με έδρα τα Χανιά.

 

α) Σχολή Πλοιάρχων

β) Σχολή Μηχανικών

 

Δ' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας, με έδρα την Ύδρα. Σχολή Πλοιάρχων.

 

Ε' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, με έδρα την Κύμη. Σχολή Πλοιάρχων.

 

ΣΤ' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, με έδρα τη Σύρο. Σχολή Πλοιάρχων.

 

Ζ' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, με έδρα τη Χίο. Σχολή Μηχανικών.

 

Η' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών, με έδρα τις Οινούσσες. Σχολή Πλοιάρχων.

 

Θ' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων, με έδρα το Αργοστόλι. Σχολή Πλοιάρχων.

 

Ι' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, με έδρα την Πρέβεζα. Σχολή Πλοιάρχων.

 

ΙΑ' Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο. Σχολή Πλοιάρχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018).

 

2. Για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να δημιουργούνται σε κάθε Σχολή τμήματα, αναλόγως με τον αριθμό των σπουδαστών σε κάθε εξάμηνο, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός.

 

3. Η ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης ακαδημιών εμπορικού ναυτικού ή Σχολών, η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του προσωπικού τους και η διαδικασία και προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του προσωπικού στην ίδια ή άλλη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης Σχολών ή ακαδημιών εμπορικού ναυτικού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και κατά περίπτωση των οικείων ακαδημιών εμπορικού ναυτικού. Με όμοιο διάταγμα ρυθμίζονται, στις περιπτώσεις αυτές και για το μεταβατικό διάστημα, θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των ακαδημιών εμπορικού ναυτικού ή των Σχολών, καθώς και θέματα που αναφέρονται στους σπουδαστές τους. Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου ανέρχονται συνολικά σε 12.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4551/2018 (ΦΕΚ 116/Α/2018).

 

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τη μετατροπή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού σε παράρτημα. Παράρτημα είναι η εκπαιδευτική μονάδα, που λειτουργεί εκτός της έδρας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Το παράρτημα υπάγεται, από διοικητική και εκπαιδευτική άποψη, στην πλησιέστερη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, στην οποία και ανήκει το σύνολο του προσωπικού της μονάδας. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και το εκπαιδευτικό έργο των παραρτημάτων καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

 

5. Κατά την ίδρυση νέων ακαδημιών εμπορικού ναυτικού λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας, η δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, καθώς και η δυνατότητα εκπαίδευσης από αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.