Νόμος 2643/98

Ν2643/1998: Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2643/1998: Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 220/Α/1998), 28-09-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Προστατευόμενα πρόσωπα

Άρθρο 2: Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Άρθρο 3: Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

Άρθρο 4: Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων

Άρθρο 5: Τοποθέτηση προστατευομένων - Περιορισμοί

Άρθρο 6: Υποβολή στοιχείων - Διαδικασία

Άρθρο 7: Πρόσθετα δικαιολογητικά

Άρθρο 8: Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονομική διευθέτηση, επαύξηση χρόνου αδείας, ηθικές αμοιβές

Άρθρο 9: Πρωτοβάθμια Επιτροπή - Προσφυγή

Άρθρο 10: Σύσταση και αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιων Επιτροπών

Άρθρο 11: Λύση σχέσης εργασίας

Άρθρο 12: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 13: Προγενέστερες τοποθετήσεις

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-09-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.