Νόμος 2646/98

Ν2646/1998: Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2646/1998: Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 236/Α/1998), 20-10-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

 

Άρθρο 1: Γενικές αρχές

Άρθρο 2: Εθνικά Προγράμματα

Άρθρο 3: Περιεχόμενο - Υπηρεσίες

Άρθρο 4: Υπηρεσίες δημόσιου τομέα

Άρθρο 5: Μητρώα - Ειδική πιστοποίηση

Άρθρο 6: Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 7: Συγχώνευση νομικών προσώπων

Άρθρο 8: Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 9: Συντονισμός δράσεων - Κοστολόγηση υπηρεσιών

Άρθρο 10: Σύσταση θέσεων

Άρθρο 11: Χρηματοδότηση φορέων του δημόσιου τομέα

Άρθρο 12: Ανάπτυξη εθελοντισμού

 

Κεφάλαιο Β: Νέες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας

 

Άρθρο 13: Νέα Κέντρα Κοινωνικής Φροντίδας

Άρθρο 14: Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα

Άρθρο 15: Καινοτόμα προγράμματα και δράσεις

Άρθρο 16: Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα Κοινωνικής φροντίδας

Άρθρο 17: Μέτρα προστασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Άρθρο 18: Μέτρα προστασίας ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και ομάδων που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 19: Βρεφονηπιακοί σταθμοί - Κατασκηνώσεις

Άρθρο 20: Προγραμματικές συμβάσεις

Άρθρο 21: Θέσεις γενικών διευθυντών

Άρθρο 22: Προγράμματα εισοδηματικών ενισχύσεων

Άρθρο 23: Εκκρεμείς περιπτώσεις παλαιάς αυτοστέγασης

Άρθρο 24: Τακτοποίηση τίτλων κυριότητας οικοπέδων συνοικισμού Καλλιθέα Θεσσαλονίκης

Άρθρο 25: Τακτοποίηση οικοπέδων Συνοικισμού Ρουμάνικα Λαυρίου Αττικής

Άρθρο 26: Άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 27: Ρύθμιση θεμάτων επαγγελμάτων υγείας

Άρθρο 28: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Μονάδων Υγείας

Άρθρο 29: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου

Άρθρο 30: Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικών Υπηρεσιών

Άρθρο 31: Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Κωδικοποίηση νομοθεσίας

Άρθρο 34: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-10-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.