Νόμος 2682/99 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταφορά, αποστολή, άφιξη οχημάτων από τα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κοινοτικά οχήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5 του παρόντος νόμου κατά την άφιξή τους στον πρώτο τόπο προορισμού δηλώνονται αμέσως στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή. Αν μεσολαβεί αργία η δήλωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Υπόχρεοι στη δήλωση αυτή είναι ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός τους ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθενται τα οχήματα.

 

2. Όταν τα παραπάνω οχήματα μεταφέρονται, αυτοδύναμα στο εσωτερικό της χώρας, δηλώνονται αμέσως από το πρόσωπο που πραγματοποίησε την είσοδο αυτή στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή.

 

3. Η τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζει την αναγκαία προθεσμία για τη μεταφορά του οχήματος στον τόπο του δηλωθέντος τελικού προορισμού.

 

4. Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους δήλωση δεν υποβάλλεται όταν τα κοινοτικά οχήματα εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου.

 

5. Τα κοινοτικά οχήματα δύναται πριν από τη βεβαίωση του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης να επαναποστέλλονται στα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να εξάγονται σε τρίτες χώρες.

 

6. Η υποχρέωση υποβολής της προβλεπόμενης από τις παραπάνω παραγράφους δήλωσης άφιξης για τις μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 51 μέχρι 249 κυβικά εκατοστά, αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

7. Με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.