Νόμος 2682/99

Ν2682/1999: Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2682/1999: Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 16/Α/1999), 08-02-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Έννοια όρων

Άρθρο 2: Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Άρθρο 3: Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

Άρθρο 4: Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων

Άρθρο 5: Τέλος ταξινόμησης μοτοσικλετών

Άρθρο 6: Τέλος ταξινόμησης άλλων οχημάτων

Άρθρο 7: Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων

Άρθρο 8: Κυλινδρισμός κινητήρα

Άρθρο 9: Χρόνος γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και απαιτητό αυτού

Άρθρο 10: Μεταφορά, αποστολή, άφιξη οχημάτων από τα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 11: Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων - Πιστοποιητικά ταξινόμησης

Άρθρο 12: Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Άρθρο 13: Οριστικές απαλλαγές

Άρθρο 14: Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής απαλλαγής οχημάτων

Άρθρο 15: Φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων

Άρθρο 16: Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων

Άρθρο 17: Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων

Άρθρο 18: Παραβάσεις - Κυρώσεις

Άρθρο 19: Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου ή καταστροφή οχημάτων

Άρθρο 20: Ελληνικές άδειες κυκλοφορίας προσωρινού τύπου

Άρθρο 21: Φορολογική μεταχείριση μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων μετοικούντων

Άρθρο 22: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 23: Αντικειμενική απαλλαγή από ορισμένες επιβαρύνσεις, μορφών χρηματοδότησης στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Επενδύσεων

Άρθρο 24: Συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο

Άρθρο 25: Θέματα επιχειρήσεων του νόμου 2414/1996

Άρθρο 26: Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων

Άρθρο 27: Χρηματοδοτική μίσθωση

Άρθρο 28: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 29: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα αγροτικά προϊόντα και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 33

Άρθρο 34: Εκσυγχρονισμός Συστήματος και Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας

Άρθρο 34Α

Άρθρο 35

Άρθρο 36: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 05-02-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.