Νόμος 2721/99 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ίδρυση και στελέχωση κέντρων απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύονται 2 Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα με τίτλο:

 

α) Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων και

β) Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων, με έδρα το Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

 

Σκοπός των καταστημάτων αυτών είναι η θεραπευτική μεταχείριση τοξικομανών κρατουμένων για τη σωματική και ψυχικής τους απεξάρτηση.

 

2. Για τη στελέχωση του πρώτου (Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων):

 

Α) Συνιστώνται:

 

α) 3 θέσεις κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης - Κλάδου Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών,

β) 1 Θέση κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης - Κλάδου Ηλεκτρονικών,

γ) 1 θέση κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Κλάδου Ηλεκτρονικών,

δ) 1 θέση κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης - Κλάδου Τεχνολόγων Δομικών Έργων

ε) 10 θέσεις κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης - Κλάδου Ψυχολόγων.

 

Β) Αυξάνονται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των καταστημάτων κράτησης ως κατωτέρω:

 

α) Κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Ιατρών ψυχιάτρων κατά 8 οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 27 και κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ψυχολόγων κατά 6 οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 16.

β) Κλάδου τεχνολογικής εκπαίδευσης Υγείας και Πρόνοιας ειδικότητας Κοινωνικής - Εργασίας κατά 24, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 124.

γ) Κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Ιατρών ειδικότητας Παθολόγου, κατά 4, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 32.

δ) Κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Ιατρών ειδικότητας Μικροβιολογίας κατά 2, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 3.

ε) Κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Φαρμακοποιών κατά 2, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 3.

στ) Κλάδου τεχνολογικής εκπαίδευσης Τεχνολογίας Γεωπονίας κατά 1, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 6,

ζ) Κλάδου τεχνολογικής εκπαίδευσης Προσωπικού Υγείας Πρόνοιας ειδικότητας Νοσηλευτικής κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 33,

η) Κλάδου τεχνολογικής εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού κατά 24, οριζόμενου του συνολικού αριθμού αυτών σε 29,

θ) Κλάδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 212,

ι) Κλάδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τεχνικού κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 28,

ι)α) Κλάδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βοηθών Νοσοκόμων κατά 10, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 35,

ι)β) Κλάδου υποχρεωτικής εκπαίδευσης Βοηθητικού Προσωπικού κατά 8, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 11.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις για την έναρξη της λειτουργίας του Ειδικού Θεραπευτικού Καταστήματος.

 

Για την κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου πλήρωση των θέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.