Νόμος 2730/99 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διαδικασία τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που γίνεται για την εξυπηρέτηση αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων, διενεργείται με βάση τις προϊσχύουσες του νόμου 2508/1997 διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997, που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται αναθεώρηση ή τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων πριν παρέλθει πενταετία από την έγκριση ή την προηγούμενη αναθεώρηση ή τροποποίησή τους. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και επί Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των οποίων η διαδικασία τροποποίησης έχει αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.