Νόμος 2738/99 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όσοι ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων επιστημόνων αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης, που υλοποιήθηκε από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, σε εκτέλεση της από 27.4.1998, μεταξύ τους προγραμματικής σύμβασης, καταλαμβάνουν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς ουδεμία επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου στον οποίο πραγματοποίησαν την κατάρτιση, του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία καταρτίστηκαν, εφόσον:

 

α) κατέχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού,

β) υποβάλλουν αίτηση στον οικείο δήμο μέχρι 30-11-1999.

 

2. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία καταρτίστηκαν, καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με τα τυπικά τους προσόντα, που συνιστώνται με την πράξη διορισμού τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.