Νόμος 2790/00 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αγροτική αποκατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 994/1979, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 1021/1980, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό [Α] 37/18/30-07-1980 απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Εξωτερικών, Γεωργίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών επεκτείνονται και στους ομογενείς από τις χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η γεωργική και κτηνοτροφική αποκατάστασή τους.

 

2. Με τη δημιουργία αγροτικής εκμετάλλευσης οι ομογενείς, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, μπορεί να τύχουν των ωφελημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας.

 

3. Για την πληρέστερη αγροτική αποκατάσταση των ομογενών ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στους υφιστάμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.