Νόμος 2790/00 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Άδεια κατασκευής κατοικιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η οικοδομική άδεια ανέγερσης κατοικίας των ομογενών εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ατελώς. Η άδεια αυτή αφορά στην κύρια και μοναδική κατοικία του ομογενή συνολικής επιφάνειας μέχρι 120 m2 που ανεγείρεται σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρούμενο κατά το άρθρο 5 του παρόντος.

 

Η παραπάνω άδεια μπορεί να εκδοθεί βάσει ολοκληρωμένων μελετών διαφόρων τύπων κατοικιών που παραχωρούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης, καθώς και η επίβλεψη της κατασκευής ανατίθεται σε μηχανικούς της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή της περιφέρειας που ορίζονται από το νομάρχη ή το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αντίστοιχα. Η σύνταξη των πιο πάνω διαγραμμάτων και η επίβλεψη της κατασκευής μπορεί να γίνει και από ιδιώτη τεχνικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.