Νόμος 2831/00 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 11 του νόμου 1577/1985 τροποποιείται ως εξής:

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων.}

 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 προστίθενται τα εξής:

 

{Από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 20% του συντελεστή δόμησης.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθενται τα εξής:

 

{Και στην περίπτωση αυτή από το ανωτέρω ποσοστό οι ημιυπαίθριοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 20% του σ.δ. της προσθήκης.}

 

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 προστίθενται τα εξής:

 

{καθώς και σκίαστρα του ίδιου πλάτους ελαφράς κατασκευής, σταθερά η κινητά (οριζόντια, κατακόρυφα η κεκλιμένα) που έχουν προορισμό τη σκίαση κλειστών η ανοικτών χώρων χωρίς να μειώνουν τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό του χώρου. τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Επίσης στις όψεις των υφιστάμενων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κτιρίων επιτρέπονται παθητικά ηλιακά συστήματα πάχους μέχρι 0,40 m, όπως ηλιακοί τοίχοι μη αεριζόμενοι (τοίχοι μάζας) ή αεριζόμενοι, τοίχοι νερού ή θερμοσιφωνικό πέτασμα, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 6 και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν έχει εφαρμογή σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί η χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα ή έργα τέχνης.}

 

6. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι κατασκευές της προηγούμενης παραγράφου που κατασκευάζονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους και χώρους παραχωρημένους σε κοινή χρήση κατά το άρθρο 12 πρέπει να βρίσκονται σε ύψος μεγαλύτερο από 3,0 m, από την οριστική στάθμη του εδάφους. Στον περιορισμό αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι υδρορροές του κτιρίου εφόσον έχουν τις απαιτούμενες για τον προορισμό τους διαστάσεις.}

 

7. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Τα αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία που κατασκευάζονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους σε ύψος μικρότερο των 5,0 m πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 0,50 m μέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή.

 

Σε πεζόδρομους επιτρέπεται η κατασκευή των παραπάνω στοιχείων σε ύψος μικρότερο των 5,0 m μετά από βεβαίωση του δήμου ότι δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζοδρόμου.}

 

8. Μετά την παράγραφο 10 προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως εξής:

 

{11. Μεταξύ των ημιυπαίθριων χώρων, στους εξώστες και στους υπαίθριους χώροι, των κτιρίων επιτρέπονται στηθαία και διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26.

 

12. Κλιματιστικά στοιχεία επιτρέπονται στις όψεις των κτιρίων σύμφωνα με τους κανονισμούς που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 26. Τα κλιματιστικά στοιχεία που τοποθετούνται σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι 0,40 m από τις όψεις του κτιρίου ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.