Νόμος 2831/00

Ν2831/2000: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2831/2000: Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, (ΦΕΚ 140/Α/2000), 13-06-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση του άρθρου 3

Άρθρο 3: Αντικατάσταση του άρθρου 4

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 6

Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου 7

Άρθρο 6: Τροποποίηση του άρθρου 8

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 9

Άρθρο 8: Τροποποίηση του άρθρου 10

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 11

Άρθρο 10: Τροποποίηση του άρθρου 13

Άρθρο 11: Τροποποίηση του άρθρου 14

Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου 15

Άρθρο 13: Τροποποίηση του άρθρου 16

Άρθρο 14: Τροποποίηση του άρθρου 17

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 18

Άρθρο 16: Τροποποίηση του άρθρου 19

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 20

Άρθρο 18: Τροποποίηση του άρθρου 21

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 22

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου 23

Άρθρο 21: Τροποποίηση του άρθρου 24

Άρθρο 22: Προσθήκη στο άρθρο 27

Άρθρο 23: Τροποποίηση του άρθρου 28

Άρθρο 24: Τροποποίηση του άρθρου 29

Άρθρο 25: Τροποποίηση του άρθρου 31

Άρθρο 26: Εφαρμογή προϊσχυουσών διατάξεων

Άρθρο 27: Άλλες πολεοδομικές διατάξεις

Άρθρο 28: Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 29: Άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 12-06-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.