Νόμος 2843/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, σε περίπτωση κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής τοις μετρητοίς, ο εντολέας υποχρεούται να καταβάλει στο μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το τίμημα μέσα στην προθεσμία εκκαθάρισης των συναλλαγών που προβλέπεται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3632/1928.

 

2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζονται ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου. Στις ρυθμίσεις αυτές θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και οι ακόλουθες:

 

α) Υποχρεώσεις του μέλους ως προς την αντιμετώπιση της μη εμπρόθεσμης καταβολής τιμήματος εκ μέρους των πελατών τους, όπως, ενδεικτικώς, περιορισμοί ή και απαγορεύσεις για την εκτέλεση εντολών αγοράς μετοχών εντολέων εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος μετά την εκπρόθεσμη εξόφληση του τιμήματος αγοράς ή πριν από αυτή και απευθείας εκποίηση μετοχών κατά το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 3632/1928.

 

β) Όρους και προϋποθέσεις για την απαγόρευση της εξόφλησης εκ μέρους πελατών του τιμήματος αγοράς μετοχών από το προϊόν της μεταπώλησής τους, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως η παροχή πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

γ) Όρους και προϋποθέσεις για την αγοραπωλησία από τον ίδιο πελάτη της ίδιας κατηγορίας κινητών αξιών του αυτού εκδότη κατά την ίδια συνεδρίαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.