Νόμος 2873/00 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αύξηση ποσών μηνιαίων βασικών συντάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) αύξηση των ποσών των μηνιαίων βασικών συντάξεων που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (νόμος [Ν] 4169/1961) ορίζεται από 01-01-2001 σε πέντε χιλιάδες δραχμές και από 01-01-2002 επίσης σε δεκατέσσερα και εξήντα επτά ευρώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α/2001).

 

2. Οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης του άρθρου 14 του νόμου 2837/2000, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι

στους οποίους καταβάλλεται Ε.Κ.Α.Σ., οι μακροχρονίως άνεργοι και οι πρώην δήμαρχοι και πρώην Πρόεδροι κοινοτήτων, στους οποίους καταβάλλεται χορηγία έως εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές μηνιαίως δικαιούνται για τη χειμερινή περίοδο 2000 - 2001 οικονομική ενίσχυση, το ύψος της οποίας καθορίζεται ως εξής:

 

α) δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Σάμου, Χανίων και Χίου.

 

β) δραχμές σαράντα χιλιάδες (40.000) για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Λακωνίας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Πρεβέζης, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

 

γ) δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000) για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς Αρκαδίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λαρίσης, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλωρίνης και Χαλκιδικής.

 

3. Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, η οποία είναι αφορολόγητη, θα καταβληθεί:

 

α) στους κατά τα παραπάνω συνταξιούχους και τους πρώην δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων από τους ασφαλιστικούς φορείς από τους οποίους καταβάλλεται η κύρια σύνταξή τους ή χορηγία σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη με το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2000 και η δεύτερη με τη σύνταξη του μηνός Μαρτίου 2001,

 

β) στους μακροχρονίως άνεργους από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε δύο ισόποσες δόσεις εντός των μηνών Δεκεμβρίου 2000 και Μαρτίου 2001 και

 

γ) στους δικαιούχους του άρθρου 14 του νόμου 2837/2000 εφάπαξ, σύμφωνα με διαδικασία που θα ορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μπορεί επίσης να ρυθμίζει λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την εν λόγω ενίσχυση από μία και μόνο πηγή.

 

4. Η προκαλούμενη κατά τα ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί με διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.