Νόμος 2874/00 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποιήσεις του νόμου 1387/1983


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) τέσσερις (4) εργαζόμενοι για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως διακόσια (200) άτομα.}

 

2. Το ποσοστό που προβλέπεται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983) εφαρμόζεται για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από διακόσιους (200) εργαζόμενους.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983), που προστέθηκε με τη παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε ομαδικές απολύσεις, που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.