Νόμος 2916/01

Ν2916/2001: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2916/2001: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής, (ΦΕΚ 114/Α/2001), 11-06-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης

Άρθρο 2: Προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 3: Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού

Άρθρο 4: Λοιπά θέματα προσωπικού

Άρθρο 5: Ρύθμιση θεμάτων σπουδών και διοίκησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 6: Μεταβατικές ρυθμίσεις

Άρθρο 7: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 8

Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Άρθρο 10: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-06-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.