Νόμος 2937/01 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διατάξεις για το προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μεταφορά του με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης σε θυγατρικές της εταιρείες που συνιστώνται ή σε άλλες εταιρείες στις οποίες αυτή συμμετέχει, με τη σύμφωνη γνώμη του μεταφερόμενου προσωπικού.

 

2. Το προς μεταφορά προσωπικό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

3. Για το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθούν να εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, όπως αυτό ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 2651/1998 (ΦΕΚ 248/Α/1998), εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους εργαζόμενους της εταιρείας και μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.