Νόμος 2939/01 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ποινικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των φορέων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, τα οποία παραβιάζουν την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4Α, τιμωρούνται με φυλάκιση 3 μηνών έως 3 ετών ή χρηματική ποινή από 3.000 έως 100.000 ευρώ ή και με τις 2 αυτές ποινές.

 

2. Όποιος παραβιάζει τα ασυμβίβαστα των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 € ή και με τις 2 αυτές ποινές.

 

3. Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. άλλες από τις πραγματικές ποσότητες ή παραλείπει να δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 € ή και με τις δύο αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.

 

4. Όποιος παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 19Α, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 € ή και με τις 2 αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των φορέων Ατομικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ή Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.