Νόμος 2955/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Φορείς διενέργειας των προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις προμηθειών της Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, των αποκεντρωμένων μονάδων τους και των νοσοκομείων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) συνάπτονται και εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας που διασυνδέονται λειτουργικά με τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας. μπορούν να εξουσιοδοτήσουν αποκεντρωμένες μονάδες τους ή τις ανώνυμες εταιρίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 ι)η' του νόμου 2889/2001 για να προβαίνουν στη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας,μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, καθορίζονται τα είδη για την προμήθεια των οποίων ο διαγωνισμός γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και τα είδη για την προμήθεια των οποίων η διεξαγωγή του διαγωνισμού ανατίθεται στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας ή στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας που διασυνδέονται λειτουργικά με τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.