Νόμος 2956/01 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του νόμου [Ν] 2388/1996 (ΦΕΚ 50/Α/1996) διάρκεια επιδότησης, όπως αυτή ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) παρατείνεται αφότου έληξε για χρονικό διάστημα ενός ακόμη έτους. Τα ποσά που θα απαιτηθούν, θα βαρύνουν κατά το ήμισυ τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και κατά το ήμισυ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου έκτου του νόμου [Ν] 2388/1996 και της εκδοθείσας κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικής απόφασης με αριθμό [Α] 33492/1996. Για όσους εντάσσονται στην ανωτέρω ρύθμιση συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά το διάστημα αυτό στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως εργαζόμενοι Η ασφάλισή τους θα είναι εφεξής για τριακόσιες ημέρες το έτος.

 

2. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2458/1997 (ΦΕΚ 15/Α/1997) ειδική επιδότηση ανεργίας, όπως αυτή ισχύει μετά την παράταση με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) παρατείνεται, αφότου έληξε για ένα ακόμη δωδεκάμηνο, εφόσον ο επιδοτούμενος παραμένει άνεργος μετά τη λήξη της αρχικής επιδότησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.