Νόμος 2860/00

Ν2860/2000: Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2860/2000: Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 251/Α/2000), 14-11-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο Β: Διαχείριση

 

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Άρθρο 3: Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Άρθρο 4: Αποστολή και αρμοδιότητες των διαχειριστικών αρχών επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 5: Ένταξη πράξεων στα μέτρα του επιχειρησιακού

Άρθρο 6: Έλεγχος από τις διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 7: Σύσταση, οργάνωση και στελέχωση ειδικών υπηρεσιών για τη διαχείριση και εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Πληρωμή

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες της Αρχής Πληρωμής

Άρθρο 9: Έλεγχοι από την Αρχή Πληρωμής

Άρθρο 10: Οργάνωση και στελέχωση της Αρχής Πληρωμής του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Άρθρο 11: Χρηματοδοτήσεις και πληρωμές από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων

Άρθρο 12: Τεχνική βοήθεια - στήριξη

 

Κεφάλαιο Δ: Παρακολούθηση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

 

Άρθρο 13: Αποστολή και αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Άρθρο 14: Συγκρότηση και οργάνωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Άρθρο 15: Αποστολή και αρμοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Άρθρο 16: Συγκρότηση και οργάνωση των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων

 

Κεφάλαιο Ε: Εξωτερικός έλεγχος

 

Άρθρο 17: Εξωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Ανώνυμη Εταιρεία

 

Άρθρο 18: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης

 

Κεφάλαιο Ζ: Ταμείο Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

 

Άρθρο 19: Ταμείο Συνοχής

Άρθρο 20: Κοινοτικές πρωτοβουλίες

Άρθρο 21: Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και της κηροζίνης θέρμανσης

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Διαχείριση, παρακολούθηση του προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Σύσταση Κοινωνία της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 24Α

Άρθρο 25

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-11-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.