Νόμος 3021/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2173/1993 (ΦΕΚ 208/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ρυθμίζονται τα σχετικά με:

 

α) τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3,

 

β) τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3.

 

γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και

 

δ) κάθε λεπτομέρεια που είναι τυχόν αναγκαία για τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3.}

 

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2173/1993 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προέδρου και των μελών της διοικούσας επιτροπής, καθώς και του γενικού διευθυντή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης 3, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.}

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.