Νόμος 3028/02

Ν3028/2002: Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3028/2002: Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, (ΦΕΚ 153/Α/2002), 28-06-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Βασικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Έννοια όρων

Άρθρο 3: Περιεχόμενο της προστασίας

Άρθρο 4: Εθνικό Αρχείο Μνημείων

Άρθρο 5: Προστασία άυλων πολιτιστικών αγαθών

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ακίνητα μνημεία και χώροι

 

Τμήμα Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 6: Διακρίσεις ακινήτων μνημείων - Χαρακτηρισμός

Άρθρο 7: Κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση σε ακίνητα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει ακίνητα πολιτιστικής κληρονομιάς

Άρθρο 8: Δήλωση, υπόδειξη ακινήτων αρχαίων και αμοιβή

Άρθρο 9: Διατήρηση ακινήτων αρχαίων

 

Τμήμα Δεύτερο: Επεμβάσεις σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους

 

Άρθρο 10: Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις κυρίων, νομέων ή κατόχων ακινήτων μνημείων

 

Τμήμα Τρίτο: Χωρικές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 12: Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων

Άρθρο 13: Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισμών Ζώνες προστασίας

Άρθρο 14: Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς - Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους

Άρθρο 15: Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι

Άρθρο 16: Ιστορικοί τόποι

Άρθρο 17: Ζώνες Προστασίας γύρω από μνημεία

 

Τμήμα Τέταρτο: Απαλλοτριώσεις - Στέρηση χρήσης

 

Άρθρο 18: Απαλλοτριώσεις

Άρθρο 19: Αποζημίωση για τη στέρηση χρήσης ακινήτου

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Κινητά μνημεία

 

Τμήμα Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 20: Διακρίσεις κινητών μνημείων - Χαρακτηρισμός

Άρθρο 21: Κυριότητα κινητών μνημείων

Άρθρο 22: Κατάσχεση κινητών μνημείων

Άρθρο 23: Κατοχή κινητών μνημείων

Άρθρο 24: Δήλωση, υπόδειξη κινητών μνημείων και αμοιβή

Άρθρο 25: Δανεισμός και ανταλλαγή κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο

Άρθρο 26: Ενέργειες επί κινητών μνημείων

 

Τμήμα Δεύτερο: Δικαιώματα και υποχρεώσεις κυρίων και κατόχων κινητών μνημείων

 

Άρθρο 27: Φύλαξη και συντήρηση κινητών μνημείων

Άρθρο 28: Μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητών μνημείων

Άρθρο 29: Υποχρεώσεις κατόχων και κυρίων κινητών μνημείων για τη μελέτη και έκθεσή τους

Άρθρο 30: Αρωγή για την ανεύρεση και διεκδίκηση κινητών μνημείων

 

Τμήμα Τρίτο: Συλλέκτες και αρχαιοπώλες

 

Άρθρο 31: Συλλέκτες μνημείων

Άρθρο 32: Αρχαιοπώλες και έμποροι νεότερων μνημείων

 

Τμήμα Τέταρτο: Εισαγωγή και εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

 

Άρθρο 33: Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Άρθρο 34: Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Αρχαιολογική έρευνα και εργασίες προστασίας μνημείων

 

Τμήμα Πρώτο: Αρχαιολογική έρευνα πεδίου

 

Άρθρο 35: Έννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου

Άρθρο 36: Συστηματικές ανασκαφές

Άρθρο 37: Σωστικές ανασκαφές

Άρθρο 38: Άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες

Άρθρο 39: Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών

 

Τμήμα Δεύτερο: Εργασίες σε ακίνητα μνημεία

 

Άρθρο 40: Εργασίες σε ακίνητα μνημεία

Άρθρο 41: Προστασία ετοιμόρροπων μνημείων

Άρθρο 42: Μεταφορά ακινήτου μνημείου - Απόσπαση τμημάτων

Άρθρο 43: Εργασίες συντήρησης μνημείων

Άρθρο 44: Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων εργασιών

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Μουσεία

 

Άρθρο 45: Μουσεία

Άρθρο 45Α

 

Κεφάλαιο Έκτο: Πρόσβαση και χρήση μνημείων και χώρων

 

Άρθρο 46

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Οικονομικά κίνητρα

 

Άρθρο 47: Φορολογικά κίνητρα

Άρθρο 48: Άλλα οικονομικά κίνητρα

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Συλλογικά όργανα

 

Άρθρο 49: Τοπικά Συμβούλια Μνημείων

Άρθρο 50: Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο - Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων

Άρθρο 51: Συμβούλιο Μουσείων

Άρθρο 52: Κοινοί κανόνες για τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων

 

Κεφάλαιο Ένατο: Ποινικές διατάξεις

 

Άρθρο 53: Κλοπή μνημείων

Άρθρο 54: Υπεξαίρεση μνημείων

Άρθρο 55: Αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος.

Άρθρο 56: Φθορά μνημείου

Άρθρο 57: Φθορά μνημείου από αμέλεια

Άρθρο 58: Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

Άρθρο 59: Παράνομη μεταβίβαση μνημείου

Άρθρο 60: Παράνομη εμπορία μνημείων

Άρθρο 61: Παράνομη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα

Άρθρο 62: Παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλου

Άρθρο 63: Παράνομη Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Άρθρο 64: Παράνομη Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Άρθρο 65: Παράνομη μη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Άρθρο 66: Παράνομη επέμβαση ή εκτέλεση έργου

Άρθρο 67: Πλημμελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση μνημείου

Άρθρο 68: Πράξεις ελεγκτικών οργάνων

Άρθρο 69: Δήμευση και χρηματική ποινή

Άρθρο 70: Επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2331/1995

Άρθρο 71: Αρμοδιότητα εφετείου

Άρθρο 72: Τύχη χρηματικών ποινών και δημευθέντων πραγμάτων

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 73: Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις

Άρθρο 74: Κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Άρθρο 75

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-06-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.