Νόμος 3103/03 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ασφαλιστικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984) προστίθεται περίπτωση κ)γ' ως εξής:

 

{κ)γ. Ανέγερση μνημείων πεσόντων Ελληνικής Αστυνομίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και συντήρηση των μνημείων αυτών.}

 

2. Το εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 152/Α/1984), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2018/1992 (ΦΕΚ 33/Α/1992), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για έξοδα κίνησης προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται και μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των οργανισμών αστικών συγκοινωνιών και των ΚΤΕΛ αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και των συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου [Ν] 2018/1992 (ΦΕΚ 33/Α/1992), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{6. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του πυροσβεστικού προσωπικού, στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπισή του ενώπιον των Δικαστηρίων, για ενέργειές του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στον ίδιο προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του πυροσβεστικού προσωπικού ή των οικογενειών τους, στα οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.}

 

4. Το Δημόσιο καλύπτει κάθε απώλεια, λόγω ανωτέρας βίας, χρηματικών ποσών που έχουν δοθεί σε εξουσιοδοτημένα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και του Λιμενικού Σώματος για υποθέσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα που χειρίζονται, ιδίως εκβιάσεων, ομηριών, εμπορίας ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και αρχαιοκαπηλίας. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία δικαιολόγησης των ποσών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.