Νόμος 3103/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Θέματα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αυτοδίκαιη παράταση των αδειών παραμονής που είχε χορηγηθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/A/2002) και αναριθμηθεί με το άρθρο 22 παράγραφος 5)β του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) εξακολουθεί να ισχύει, χωρίς την ανάγκη έκδοσης οποιασδήποτε διαπιστωτικής πράξης, μέχρι 30-06-2003.

 

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν και λήγουν ή θα λήξουν έως την 30-06-2003, καθώς και εκείνες που έχουν χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου 25 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/A/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.