Νόμος 3103/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2935/2001 (ΦΕΚ 162/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για όσους αθλητές ή αθλήτριες κατέλαβαν ή καταλαμβάνουν μία από τις έξι πρώτες θέσεις σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα ως μόνιμοι Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί.}

 

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι και υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος αντίστοιχων βαθμών, που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της ογδόης σε ατομικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων και υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα με τους προαναφερόμενους βαθμούς, προάγονται, μετά από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, στο βαθμό του Υπαστυνόμου B ή του Ανθυποπυραγού, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Οι προαγόμενοι εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών που προβλέπεται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 649/1970 (ΦΕΚ 156/Α/1970) και εξελίσσονται έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν κάθε φορά την ιεραρχία και τις προαγωγές τους. Από τους αξιωματικούς αυτούς ασκούν ανακριτικά καθήκοντα μόνο όσοι είχαν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου πριν την προαγωγή τους.

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αστυνομικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους των προαναφερόμενων βαθμών που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν μια από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της έκτης σε ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση έως και τρίτη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα με τους προαναφερόμενους βαθμούς.

 

Μόνιμοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι του βαθμού του Υπαστυνόμου A ή Υποπυραγού, αντιστοίχως, που αναδείχθηκαν ή θα αναδειχθούν Ολυμπιονίκες σε μία από τις πρώτες τρεις θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων, προάγονται στον αμέσως ανώτερο βαθμό, μετά από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων και τη συνδρομή τυπικών προσόντων.

 

Οι προαγωγές όσων επιτυγχάνουν κάποια από τις προαναφερόμενες διακρίσεις ανατρέχουν στην ημερομηνία επίτευξης της διάκρισης.}

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α/1984) εφαρμόζονται και για τους Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους και τους αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος που πέτυχαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ του έτους 1988, στη Βαρκελώνη του έτους 1992, στην Ατλάντα του έτους 1996, του Σίδνεϊ του έτους 2000, της Αθήνας του έτους 2004 και του Πεκίνου του έτους 2008, πρώτη έως όγδοη νίκη σε ατομικό ή πρώτη έως έκτη νίκη σε ομαδικό άθλημα, ανεξάρτητα αν υπηρετούσαν κατά το χρόνο επίτευξης της νίκης τους στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/2016).

 

4. Οι προαγωγές όσων έχουν πετύχει τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1481/1984 ανατρέχουν στην ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.