Νόμος 3103/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μισθολογικές προαγωγές αστυνομικού προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μισθολογικές προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού χορηγούνται με διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας από τη συμπλήρωση του καθορισμένου από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις χρόνου υπηρεσίας.

 

2. Στους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τον καθορισμένο από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο υπηρεσίας, αλλά στερήθηκαν τη μισθολογική προαγωγή,με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, χορηγείται η μισθολογική αυτή προαγωγή από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του νόμου 3387/2005 (ΦΕΚ 224/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.