Νόμος 3103/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αποζημιώσεις και επιδόματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους δόκιμους αστυφύλακες που μετακινήθηκαν για εκτέλεση υπηρεσίας προς αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προκλήθηκαν από το σεισμό της 07-09-1999 χορηγείται εφάπαξ χρηματικό ποσό, ως έξοδα κίνησης και διατροφής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις, το ύψος κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τη χορήγηση του παραπάνω χρηματικού ποσού. Η διάταξη αυτή ισχύει από 07-09-1999.

 

2. Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών και είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι καταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, χορηγείται ειδικό καταδυτικό επίδομα, ύψους 250 € μηνιαίως, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α/2006).

 

3. Το επίδομα αλλοδαπής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) και χορηγείται στο προσωπικό της Αστυνομίας που τοποθετείται στο εξωτερικό ή μεταβαίνει εκεί με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση για χρονικό διάστημα άνω των 30 ημερών, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης.

 

4. Στο αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί στα Αστυνομικά Τμήματα Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής και έχει ως τόπο κατοικίας πόλη ή χωριό που απέχει άνω των 50 km από την έδρα των υπηρεσιών αυτών, χορηγείται ειδικό μηνιαίο επίδομα μετακίνησης ύψους 150,00 ευρώ.

 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 24/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2120/1993 (ΦΕΚ 24/Α/1993) και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες 2042350/4954/002 (ΦΕΚ 515/Β/????), 10766006/806/Τ και ΕΦ (ΦΕΚ 1292/Β/????) κανονιστικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης που προβλέπουν τη χορήγηση αμοιβής στα αστυνομικά όργανα για την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα καταβολής τελών κυκλοφορίας, καταργούνται.

 

6. Το ποσό που αποδίδεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000) καταβάλλεται ως αποζημίωση στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για την απασχόλησή του, σε δραστηριότητες αστυνομικής φύσεως που είναι αναγκαίες για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των αναφερόμενων στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του νόμου 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 1 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α) αγώνων και την τήρηση γενικά της τάξης και ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους και γύρω από αυτούς. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε ειδικό, εκτός προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Λογαριασμό, ο οποίος συνιστάται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και η διαδικασία απόδοσης των ανωτέρω ποσών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, οι δικαιούχοι, το καταβλητέο σε κάθε δικαιούχο ποσό και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του, ο τρόπος διαχείρισης και ελέγχου του Λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.