Νόμος 2725/99

Ν2725/1999: Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2725/1999: Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 21/Α/1999), 17-06-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Τμήμα Α: Ερασιτεχνικός Αθλητισμός

 

Κεφάλαιο Α: Αθλητικό Σωματείο

 

Άρθρο 1: Έννοια - Σκοπός

Άρθρο 2: Μέλη

Άρθρο 3: Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 5: Γενική Συνέλευση - αρχαιρεσίες

Άρθρο 6: Βιβλία

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

Άρθρο 8: Ειδική αθλητική αναγνώριση

Άρθρο 9: Συγχώνευση αθλητικών σωματείων

 

Κεφάλαιο Β: Αθλητική Ένωση

 

Άρθρο 11: Μέλη

Άρθρο 12: Κωλύματα - Περιορισμοί

Άρθρο 13: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 14: Γενική Συνέλευση - αρχαιρεσίες

Άρθρο 15: Βιβλίο

Άρθρο 17: Ειδική αθλητική αναγνώριση

 

Κεφάλαιο Γ: Αθλητική Ομοσπονδία

 

Άρθρο 19: Έννοια - Σκοπός

Άρθρο 22: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 23: Ειδικός συνεργάτης ομοσπονδίας

Άρθρο 24: Γενική Συνέλευση - αρχαιρεσίες

Άρθρο 25: Βιβλία

Άρθρο 26: Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

Άρθρο 27: Κανονισμοί

Άρθρο 28: Ειδική αθλητική αναγνώριση

Άρθρο 29: Αθλητισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 30: Οργάνωση υπηρεσιών ομοσπονδίας - Αποδοχές προσωπικού

Άρθρο 30Α

 

Κεφάλαιο Δ: Προπονητής

 

Άρθρο 31: Προπονητής

Άρθρο 32: Ιδιωτικά γυμναστήρια - Ιδιωτικές σχολές

 

Κεφάλαιο Ε: Αθλητής

 

Άρθρο 33: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις αθλητών

Άρθρο 34: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές

Άρθρο 35: Υποτροφίες

Άρθρο 36: Ειδικός λογαριασμός περίθαλψης - Νοσοκομειακή περίθαλψη αθλητών - Χορήγηση αθλητικού βοηθήματος

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Θέματα ειδικών αθλητικών φορέων

 

Άρθρο 37: Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (ΔΟΑ) - Ολυμπιακή Φλόγα

Άρθρο 38: Ελληνικό Κέντρο Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας

Άρθρο 39: Μαζικός αθλητισμός

Άρθρο 40: Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού

Άρθρο 41: Αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

Άρθρο 41Α: Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας

Άρθρο 41Β: Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών ή Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών

Άρθρο 41Γ: Διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων

Άρθρο 41Δ: Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων

Άρθρο 41Ε: Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 41ΣΤ: Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

Άρθρο 41Ζ: Πειθαρχικές και άλλες κυρώσεις

Άρθρο 41Η: Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουμένων για αδικήματα αθλητικής βίας

Άρθρο 41Θ: Ποινές σε περίπτωση παράβασης περιοριστικών όρων ή παρεπόμενης ποινής

 

Κεφάλαιο Ζ: Διαιτησία αθλημάτων

 

Άρθρο 43: Σύνδεσμοι διαιτητών ομαδικών αθλημάτων

Άρθρο 43Α: Ομοσπονδίες Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων

Άρθρο 44: Όργανα διαιτησίας - κωλύματα

Άρθρο 45: Διαιτησία ατομικών αθλημάτων

Άρθρο 46: Αξιολόγηση διαιτητών

 

Κεφάλαιο Η: Διαχείριση πόρων για αθλητικούς σκοπούς

 

Άρθρο 49: Ειδικά έσοδα Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

Άρθρο 50: Επιχορηγήσεις

Άρθρο 51: Οικονομικό έτος - Προϋπολογισμός - Ισολογισμός - Απολογισμός αθλητικών φορέων

Άρθρο 52: Οικονομική εποπτεία

Άρθρο 52Α: Παρακώλυση του έργου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 53: Ειδικές επιτροπές

Άρθρο 54: Εισιτήρια - Προσκλήσεις

Άρθρο 55: Κανονισμός προμηθειών

Άρθρο 56: Ρύθμιση θεμάτων γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 56Α: Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες

Άρθρο 56Β: Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 56Γ: Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας

Άρθρο 56Δ: Άδεια διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων

Άρθρο 56Ε: Κυρώσεις

Άρθρο 57: Αποκατάσταση ζημιών αθλητικών εγκαταστάσεων - Διοίκηση και διαχείριση Λιμένα - Μαρίνας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας

Άρθρο 58: Ανάπτυξη σχολικού αθλητισμού και σύνδεσή του με σωματειακό

 

Τμήμα Β: Επαγγελματικός Αθλητισμός

 

Κεφάλαιο Α: Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών

 

Άρθρο 59: Καθορισμός κλάδων άθλησης για αθλητές με αμοιβή

Άρθρο 60: Ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών

Άρθρο 61: Ανάθεση της διαχείρισης τμημάτων αμειβομένων αθλητών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

 

Κεφάλαιο Β: Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες

 

Άρθρο 63: Καθορισμός κλάδων άθλησης για επαγγελματίες αθλητές

Άρθρο 64: Σύσταση - Νομική μορφή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 66: Επωνυμία - Έδρα - Σήμα

Άρθρο 67: Απαγόρευση εισφοράς αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 67Α

Άρθρο 68: Μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 69: Μέτοχοι, Περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών, Απαγόρευση πολυιδιοκτησίας

Άρθρο 69Α: Επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών

Άρθρο 70: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας σε περίπτωση ανόδου της σε ανώτερη κατηγορία πρωταθλήματος

Άρθρο 71: Εισφορά σε είδος - Πάγιο μέρισμα

Άρθρο 73: Υποκατάσταση των εταιρειών στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των αθλητικών σωματείων

Άρθρο 75: Εποπτεία - Έλεγχος

Άρθρο 76: Συγχωνεύσεις αθλητικών ανώνυμων εταιρειών

Άρθρο 76Α: Αποτίμηση αξίας αθλητών

Άρθρο 77: Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού

Άρθρο 77Α: Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού

 

Κεφάλαιο Γ: Κοινές διατάξεις

 

Άρθρο 78: Διαχειριστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών

Άρθρο 80: Συνέπειες για τη συμμετοχή στη διοίκηση Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών προσώπων που κηρύχθηκαν έκπτωτα του αξιώματός τους

Άρθρο 83

Άρθρο 84: Ηλεκτρονική αναμετάδοση και διανομή αγώνων

Άρθρο 84Α: Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2 και Football League

 

Κεφάλαιο Δ: Σχέσεις αθλητή με τμήμα αμειβομένων αθλητών ή αθλητική ανώνυμη εταιρεία

 

Άρθρο 85: Αθλητής με αμοιβή - Επαγγελματίας αθλητής

Άρθρο 86: Αμοιβές των επαγγελματιών και αμειβομένων αθλητών - Όρια αυτών

Άρθρο 87: Κανονισμός σχέσεων σωματείων και αθλητών

Άρθρο 88: Ειδικός κανονισμός

Άρθρο 89: Ασφάλιση αθλητών με αμοιβή

Άρθρο 90: Χρονική διάρκεια των συμβολαίων

Άρθρο 93: Απαγόρευση μεταγραφών

Άρθρο 94: Διαδικασία λύσης συμβολαίου σε περίπτωση υποβιβασμού ομάδας

Άρθρο 95: Επιτροπές Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

 

Κεφάλαιο Ε: Επαγγελματικοί σύνδεσμοι

 

Άρθρο 96: Σύσταση

Άρθρο 97: Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

Άρθρο 97Α: Σύσταση Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας

Άρθρο 98: Αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

Άρθρο 99: Μέλη των Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Άρθρο 100: Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

Άρθρο 101: Όργανα επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

Άρθρο 101Α: Σύνθεση οργάνων διοίκησης των Ενώσεων

Άρθρο 101Β: Εσωτερικός έλεγχος των οργάνων διοίκησης των Ενώσεων

Άρθρο 101Γ: Σύσταση ειδικών επιτελικών μονάδων

Άρθρο 101Δ: Διαδικασία έκδοσης - Έναρξη ισχύος Κανονισμών

Άρθρο 102: Ποσοστό από το ΠΡΟΠΟ και το ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ - Υποχρεώσεις Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών

Άρθρο 104: Σκοποί του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών

Άρθρο 105: Μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών

Άρθρο 106: Πόροι του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών

Άρθρο 107: Όργανα του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών - Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 107Α: Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών

Άρθρο 107Β: Θέματα αφορώντα την Α2 Εθνική Κατηγορία Πετοσφαίρισης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

 

Άρθρο 108: Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Άρθρο 109: Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας

Άρθρο 110: Οργάνωση σωματείων σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες

Άρθρο 111: Υποβιβασμός Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας από τη Γ' εθνική κατηγορία - Διαδικασία εκκαθάρισης

Άρθρο 112: Πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου

Άρθρο 112Α: Κριτήρια αξιολόγησης ερασιτεχνικών ομάδων ως υποψηφίων επαγγελματικών

 

Κεφάλαιο Ζ: Επαγγελματική καλαθοσφαίριση

 

Άρθρο 115: Οργάνωση σωματείων σε Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες

Άρθρο 117: Πρωταθλήματα επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης

Άρθρο 118: Ετήσιες Επιχορηγήσεις Τμημάτων Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών

Άρθρο 118Α: Ευθύνες διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα

 

Τμήμα Γ: Πειθαρχική και ποινική Ευθύνη

 

Κεφάλαιο Α: Πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα

 

Άρθρο 119: Πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα

Άρθρο 120: Αρμοδιότητες πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου

Άρθρο 121: Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων

Άρθρο 122: Τοπικό πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο

 

Κεφάλαιο Β: Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

 

Άρθρο 123: Συγκρότηση των δευτεροβάθμιων οργάνων

Άρθρο 124: Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητες Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

Άρθρο 126: Άσκηση - Συζήτηση προσφυγής

Άρθρο 127: Στέγαση - Γραμματειακή υποστήριξη - Λειτουργία

Άρθρο 127Α: Ειδικό τοπικό τμήμα Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

Άρθρο 127Β: Ειδικές διατάξεις για το ποδόσφαιρο

Άρθρο 128: Αθλητικός Εισαγγελέας

 

Τμήμα Δ: Καταπολέμηση του Ντόπινγκ

 

Άρθρο 128Α: Ντόπινγκ

Άρθρο 128Β: Έννοια όρων

Άρθρο 128Γ: Τα απαγορευμένα μέσα

Άρθρο 128Δ: Διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ

Άρθρο 128Ε: Έλεγχος εντός και εκτός αγώνων

Άρθρο 128ΣΤ: Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ)

Άρθρο 128Ζ: Πειθαρχικές παραβάσεις ντόπινγκ

Άρθρο 128Η: Πειθαρχικές κυρώσεις

Άρθρο 128Θ

Άρθρο 128Ι: Αρμόδια πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 128ΙΑ: Ιατρικές μονάδες καταπολέμησης της χρήσης ντόπινγκ

Άρθρο 128ΙΒ: Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και προστασία της υγείας τους

Άρθρο 128ΙΓ: Έλεγχοι για την πρόληψη διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων μέσων

Άρθρο 128ΙΔ

 

Τμήμα Ε: Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 129: Επίλυση λοιπών αθλητικών διαφορών

Άρθρο 130: Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος

Άρθρο 131: Ρήτρα διαιτησίας - Σύμβαση προσχώρησης

Άρθρο 132: Δωροδοκία - Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα

Άρθρο 134: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

Άρθρο 135: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 136: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 138

Άρθρο 140: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-06-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.