Νόμος 2725/99 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ειδικός λογαριασμός περίθαλψης - Νοσοκομειακή περίθαλψη αθλητών - Χορήγηση αθλητικού βοηθήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δημιουργείται ειδικός λογαριασμός, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την περίθαλψη και την ενίσχυση ανασφάλιστων ερασιτεχνών πρώην αθλητών και τεχνικών στελεχών κάθε κλάδου άθλησης και για την ενίσχυση αναξιοπαθουσών οικογενειών εν ενεργεία ανασφάλιστων αθλητών που απεβίωσαν.

 

2. Πόροι του πιο πάνω λογαριασμού αποτελούν:

 

α) τα παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων και σχολών του άρθρου 32 του παρόντος νόμου,

β) τα παράβολα χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, του άρθρου 31 του παρόντος νόμου,

γ) τα παράβολα για προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, που καταπίπτουν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του παρόντος νόμου.

 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού γίνεται η κατανομή των πόρων σε δικαιούμενο άτομο. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των ανωτέρω πόρων, ο πιο πάνω λογαριασμός μπορεί να ενισχύεται από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

3. Στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μεταφέρονται τα χρηματικά ποσά του τηρούμενου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, που προέρχονται από τα παράβολα του προεδρικού διατάγματος 144/1976 για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών λειτουργίας σχολών γυμναστικής κ.λ.π. Η μεταφορά γίνεται ύστερα από σχετική εντολή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

4. Στους ερασιτέχνες αθλητές κάθε κλάδου άθλησης που δεν είναι ασφαλισμένοι άμεσα ή έμμεσα σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα ή στο Δημόσιο, παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη στη Γ' Θέση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η δαπάνη για τη νοσηλεία των πιο πάνω προσώπων βαρύνει τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.