Προεδρικό διάταγμα 144/76

ΠΔ 144/1976: Περί καθορισμού των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών σχολών κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 144/1976: Περί καθορισμού των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών σχολών κ.λ.π., (ΦΕΚ 55/Α/1976), 13-03-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

Τις διατάξεις:

 

1. Του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 75/1975 περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισμού και ρυθμίσεως λοιπών συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 138/Α/1975).

 

2. Του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 397/1968 περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής (ΦΕΚ 101/Α/1968).

 

3. Του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974 περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 367/Α/1974).

 

4. Την υπ' αριθμόν ΔΑ/17/2/7/9833/28-07-1975 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 779/Β/1975).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 7/1976 και 113/1976 γνώμες του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρου Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Στον ημέτερο Υφυπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.

 

Εν Αθήναις, τη 06-03-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.