Προεδρικό διάταγμα 144/76 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι ιδιοκτήτες των, κατά την δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, λειτουργουσών παντός είδους σχολών, υπαγομένων εφ' εξής υπό τον έλεγχο και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, υποχρεούνται όπως συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του παρόντος εντός προθεσμίας 4 μηνών από της δημοσιεύσεως τούτου, υποβάλλοντες άμα τα υπό του άρθρου 5 του παρόντος δικαιολογητικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.