Νόμος 2725/99 - Άρθρο 110

Άρθρο 110: Οργάνωση σωματείων σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την αγωνιστική περίοδο 2006 - 2007 και εφεξής τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία των οποίων οι ποδοσφαιρικές ομάδες ανέρχονται, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο πρωτάθλημα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Γ' Εθνικής Κατηγορίας, μπορούν να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα αυτό, κατ' επιλογή τους είτε με τη μορφή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου (Τμήμα Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών) είτε του Τμήματος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών αυτού είτε της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρίας.

 

Οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας, δύνανται μετά από σχετική απόφαση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, να αποφασίσουν τη λύση τους και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου να αντικατασταθούν από τα Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, ιδρυόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα οποία υποκαθιστούν τις αντίστοιχες Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες μόνο στα αγωνιστικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

Για την ασφαλιστική κάλυψη των ποδοσφαιριστών του Τμήματος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος, όπως αυτό ισχύει. Τα Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών διέπονται από τους κανονισμούς που ισχύουν για όλες τις ομάδες Α', Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004), την παράγραφο 5)α του άρθρου 2 του νόμου 3372/2005 (ΦΕΚ 187/Α/2005) και το άρθρο 14 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006)

 

2. Μετά την αποβολή τους τα σωματεία της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα που αγωνίσθηκαν την αμέσως προηγούμενη περίοδο, καθ' υπέρβαση του αριθμού των σωματείων που πρόκειται να αγωνισθούν.

 

3. Οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα Α' και Β' εθνικής κατηγορίας και δεν καλύπτουν το ελάχιστο κατά κατηγορία ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, οφείλουν να προβούν σε αύξηση προς κάλυψή του το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη των οικείων πρωταθλημάτων της περιόδου 1999 - 2000, αλλιώς υποβιβάζονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, όπου και συμμετέχουν, καθ' υπέρβαση του αριθμού των Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών που πρόκειται να αγωνισθούν. Την απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των οικείων πρωταθλημάτων, ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 και 3 τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου όγδοου του νόμου 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.