Νόμος 4612/19

Ν4612/2019: Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4612/2019: Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 77/Α/2019), 23-05-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο Πρώτο

 

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, που υπογράφηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 21-02-2019, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ και τον διακριτικό τίτλο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης Α.Ε. και εκ τρίτου, των Αρχικών Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και (β) της εταιρείας με την επωνυμία GMR Airports Limited, η οποία προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.

 

Άρθρο Δεύτερο

 

1. Κυρώνεται το καταστατικό της Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ και το διακριτικό τίτλο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης Α.Ε. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 149125127000, η ισχύς του οποίου, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, άρχεται κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος, και το οποίο προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B'.

 

2. Εντός 10 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, η Εταιρεία της ανωτέρω παραγράφου 1 υποχρεούται να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την καταχώριση του καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

 

Άρθρο Τρίτο

 

Κυρώνεται το Προσάρτημα 12 της Σύμβασης Παραχώρησης Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης, το οποίο προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'.

 

Άρθρο Τέταρτο

 

Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της οίκοθεν 617/ΓΔΖ1/2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3019/Β/2018) και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και 56 και επόμενων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988), παρατείνονται αυτοδίκαια για 16 μήνες από τη λήξη τους.

 

Άρθρο Πέμπτο: Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου

 

1. Το άρθρο 108 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 108: Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

 

1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου:

 

(α) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1).

 

(β) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) και

 

(γ) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Football League).

 

2. Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (ΠΑΕ) που αποτελούνται από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 85.

 

3. Το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κάθε σωματείο, η ομάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισμούς, από τη Γ' Εθνική Κατηγορία ανδρών στη Β' Εθνική Κατηγορία ανδρών, υποχρεούται να μετατραπεί σε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, άλλως αποβάλλεται.

 

4. Τα πρωταθλήματα του παρόντος αναδιαρθρώνονται με κανονισμούς του άρθρου 101Δ.}

 

2. Το άρθρο 109 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 109: Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 500.000 €.

 

2. Το μετοχικό κεφάλαιο των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 100.000 €.

 

3. Το μετοχικό κεφάλαιο των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Football League) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 30.000 €.

 

4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των παραγράφων 1 έως 3 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας ή με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών των παραγράφων 1 έως 3.}

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και στο εξής, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος Α' Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου νοείται η Α1 Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 108 του νόμου 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του παρόντος.

 

4. Ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 109 του νόμου 2725/1999, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφος 2 του παρόντος, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή.

 

Η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο 10 ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του νόμου 2725/1999.

 

5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

 

Άρθρο Έκτο: Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

 

1. Το άρθρο 97 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 97: Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

 

1. Η επαγγελματική ένωση Α' Εθνικής Κατηγορίας που ιδρύθηκε με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού υπό την επωνυμία Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League) σύμφωνα με το άρθρο 97Α του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε Σούπερλιγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Super League 1), και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1 διοργανώνει το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 108.

 

2. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΕΠΑΕ) που ιδρύθηκε με το νόμο [Ν] 879/1979 (ΦΕΚ 56/Α/1979), παρέμεινε σε ισχύ και λειτουργία με την ίδια επωνυμία με το άρθρο 51 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991), μετονομάσθηκε σε Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΠΕ) με το άρθρο 97 του νόμου 2725/1999, σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών με το άρθρο 33 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002) και σε Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας με το άρθρο 2 του νόμου 3479/2006, παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β' Εθνικής Κατηγορίας Super League 2 - Football League (Super League 2 - Football League) και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στα εθνικά πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α2 και της Β' Εθνικής Κατηγορίας ανδρών. Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 - Football League διοργανώνει τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Α2 και της Β' Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2 και Football League) των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 108.

 

3. Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι των παραγράφων 1 και 2 αποτελούν τακτικά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

 

4. Τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η εν γένει διαδικασία εγγραφής των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο καθορίζονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς του οικείου συνδέσμου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και των διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου.

 

5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του οικείου συνδέσμου οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που, κατά τους οικείους κανονισμούς, ανέρχονται σε ανώτερη ή υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας του συνδέσμου αυτού.}

 

2. Στο άρθρο 98 του νόμου 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

(α) Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής: Αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου.

 

(β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 οι λέξεις των Ενώσεων Α' Εθνικής Κατηγορίας και Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας αντικαθίστανται από τις λέξεις των επαγγελματικών συνδέσμων του άρθρου 97.

 

(γ) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 οι λέξεις της Α' Εθνικής Κατηγορίας, καθώς και της Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας αντικαθίστανται από τις λέξεις των Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών, καθώς και της Β' Εθνικής Κατηγορίας.

 

(δ) Στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 οι λέξεις συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων αγώνων αντικαθίστανται από τις λέξεις συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών ή με άλλο τεχνικό μέσο μεταδόσεων αγώνων.

 

(ε) Στο τέλος της περίπτωσης ι)γ' της παραγράφου 1 προστίθενται οι λέξεις ιδίως η κεντρική εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των πρωταθλημάτων της Α2 και της Β' Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2 και Football League).

 

(στ) Η παράγραφος 2 καταργείται.

 

3. Το άρθρο 100 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 100: Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

 

Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου είναι:

 

(α) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους,

 

(β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτούς,

 

(γ) ποσοστά από τα χρηματικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων καθορίζει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, καθώς και από τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών στα πρωταθλήματα που διοργανώνουν, το ύψος των οποίων καθορίζουν οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι,

 

(δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων των πρωταθλημάτων που διοργανώνουν, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους,

 

(ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτούν,

 

(στ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1, ποσοστό 2% από τα έσοδα των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 84,

 

(ζ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 - Football League: α)α) ποσοστό 4% από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 και β)β) ποσοστό 5% από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Football League, και

 

(η) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών τους ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.}

 

4. Το άρθρο 101 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 101: Όργανα επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

 

1. Σε κάθε επαγγελματικό σύνδεσμο ποδοσφαίρου λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα:

 

(α) Γενική Συνέλευση (ΓΣ),

 

(β) Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),

 

(γ) πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 119, και

 

(δ) κάθε άλλο όργανο που καθορίζεται στο καταστατικό τους.

 

2. Η γενική συνέλευση κάθε επαγγελματικού συνδέσμου αποτελείται από 1 εκπρόσωπο κάθε ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία μέλους του συνδέσμου. Οι εκπρόσωποι των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών πρέπει να έχουν την ιδιότητα του Πρόεδρου ή του Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, την οποία εκπροσωπούν ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό της με ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10%.

 

3. Για συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διοργάνωση του πρωταθλήματος Super League 2 ή αποκλειστικά με τη διοργάνωση του πρωταθλήματος Football League, το καταστατικό του επαγγελματικού συνδέσμου Super League 2 - Football League μπορεί να προβλέπει τη λήψη απόφασης αποκλειστικά από τους εκπροσώπους των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 ή στο πρωτάθλημα Football League αντίστοιχα.

 

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα όργανα των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου, οι αρμοδιότητές τους και κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη θητεία, τη συμμετοχή των μελών σε αυτά και τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία τους καθορίζονται με το καταστατικό του οικείου συνδέσμου, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.}

 

5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

 

Άρθρο Έβδομο: Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2 και Football League

 

1. Στο νόμο 2725/1999, μετά το άρθρο 84, προστίθεται άρθρο 84Α ως εξής:

 

{Άρθρο 84Α: Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2 και Football League

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

 

(α) Διοργανώτρια Αρχή είναι ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 - Football League της παραγράφου 2 του άρθρου 97, όπως τροποποιήθηκε με τον παρόντα νόμο.

 

(β) Πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι:

 

α)α) οι αδειοδοτημένοι πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης σύμφωνα με το νόμο 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013),

β)β) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών,

γ)γ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με το στοιχείο ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 (ΦΕΚ 190/Α/2010).

 

(γ) Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο κάθε αγώνα περιλαμβάνει όσα διαδραματίζονται πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα έως και πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωσή του στον αγωνιστικό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο που είναι ορατός από τον αγωνιστικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των κερκίδων.

 

2. Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Super League 2 και Football League εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στη διοργανώτρια Αρχή, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 84, με σκοπό η διοργανώτρια Αρχή:

 

(α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, αποκλειστικές ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης, αναμετάδοσης ή κατά παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου των αγώνων του οικείου πρωταθλήματος.

 

Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3 έτη. Οι παραχωρούμενες άδειες μπορεί να αφορούν, είτε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό πακέτο είτε μερικότερα πακέτα αγώνων.

 

(β) Να εισπράττει και να διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την παραχώρηση των αδειών της περίπτωσης α'.

 

(γ) Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περίπτωση α' και να προβαίνει, στο δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που της έχουν μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών γηπεδούχους ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες.

 

3. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών από τη διοργανώτρια Αρχή γίνεται χωριστά για κάθε πρωτάθλημα.

 

4. Οι πάροχοι της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 παρακρατούν ποσοστό 5% από το αντάλλαγμα που οφείλουν να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή και σε αντιστοιχία με κάθε μία από τις καταβολές αυτές.

 

5. Από τα έσοδα που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση των αδειών της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, παρακρατεί για την ίδια (α) ποσοστό 4% αν οι άδειες αφορούν στο πρωτάθλημα Super League 2, και (β) ποσοστό 5% αν οι άδειες αφορούν στο πρωτάθλημα Football League.

 

6. Οι παράγραφοι 1 έως 5 αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης των πρωταθλημάτων Super League 2 και Football League, που αποδέχονται οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά.

 

7. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με της αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, καθώς και με την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία.

 

8. Κάθε ποσό που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κάθε πρωταθλήματος που διοργανώνει κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό που τηρεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα. Η διοργανώτρια Αρχή δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα που εισπράττει σύμφωνα με το παρόν για σκοπούς άλλους, πλην, της διανομής τους.}

 

2. Με το παρόν δε θίγονται άδειες εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που έχουν παραχωρηθεί κατά το άρθρο 84 του νόμου 2725/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες οι οποίες: α) έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη, να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 ή στο πρωτάθλημα Football League την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και β) έχουν παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων πριν από τη δημοσίευση του παρόντος εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 84Α του νόμου 2725/1999 που προστίθεται με την παράγραφο 1 του παρόντος, μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της άδειας που έχουν παραχωρήσει.

 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

 

Άρθρο Όγδοο: Λοιπές ρυθμίσεις σχετικά με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο

 

1. Στο άρθρο 84 του νόμου 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

(α) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Super League 2 και Football League ισχύουν και εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 84Α.}

 

(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί οργανισμοί που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης ή αναμετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων, οφείλουν να παρέχουν αδιακρίτως στους ενδιαφερομένους νόμιμα λειτουργούντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα χρήσης σύντομων αποσπασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, με δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 (ΦΕΚ 190/Α/2010).}

 

(γ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Για αθλητικές εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία ή για την κοινωνία άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010.}

 

(δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τα κέρδη που εισπράττουν τα ποδοσφαιρικά σωματεία σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λαμβάνει ποσοστό 5%. Από τα κέρδη που εισπράττουν οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 λαμβάνουν:

 

α) η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ποσοστό 5% και

β) ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1 ποσοστό 2%.}

 

(ε) Το αρκτικόλεξο μέσα στην παρένθεση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών αντικαθίσταται από τις λέξεις Super League 1.

 

(στ) Η παράγραφος 9 καταργείται.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 88 του νόμου 2725/1999 οι λέξεις του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΠΕ) αντικαθίστανται από τις λέξεις του επαγγελματικού συνδέσμου Super League 1.

 

3. Στο άρθρο 96 του νόμου 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

(α) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα καταστατικά των επαγγελματικών συνδέσμων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, οι γενικοί και οι ειδικοί κανονισμοί που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους, ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση τους και εγκρίνονται μετά από έλεγχο της νομιμότητας τους και γνώμη της οικεία Αθλητικής Ομοσπονδίας με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα καταστατικά των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου, οι ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας προς την εκπλήρωση των σκοπών τους και οι τροποποιήσεις τους ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση τους και εγκρίνονται από την εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.}

 

(β) Η παράγραφος 7 καταργείται.

 

4. Στο άρθρο 101Δ του νόμου 2725/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

(α) Στην παράγραφο 1 η φράση που καταρτίζονται, εγκρίνονται και τίθενται σε ισχύ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 98 παράγραφος 2 του παρόντος αντικαθίσταται από τη φράση που συντάσσονται και εγκρίνονται από την εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

 

(β) Η παράγραφος 2 καταργείται.

 

(γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταργείται.

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 105 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής μέλους του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών, καθώς και τα απαιτούμενα για την εγγραφή δικαιολογητικά καθορίζονται με κανονισμό, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 104. Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται ιδίως η βαθμολογική θέση της ομάδας, η οικονομική κατάσταση της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας, η βιωσιμότητά της, η καταλληλότητα των αθλητικών της εγκαταστάσεων, η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών, καθώς και τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.}

 

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 97Α, 99, 101Α, 102, 110, 112, 112Α του νόμου 2725/1999, καθώς και η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006).

 

7. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

 

Άρθρο Ένατο: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2530/1997

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τους Δικαστικούς Λειτουργούς που κατέχουν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 89 μόνιμη οργανική θέση διδακτικού προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών από τη δεύτερη αυτή θέση δεν συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό των ανωτάτων ορίων αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών τους που προβλέπονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.}

 

2. Εισπραχθείσες, από δικαστικούς λειτουργούς, αποδοχές από δεύτερη θέση τους ως μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, πέραν των ορίων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2530/1997, θεωρούνται νόμιμες και δεν αναζητούνται.

 

Άρθρο Δέκατο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016)

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του νόμου 4384/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών, που διανέμονται στα μέλη τους σύμφωνα με το άρθρο 23, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Τα ανωτέρω πλεονάσματα, που διανέμονται στα μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών εγγεγραμμένου και ενήμερου στο μητρώο του άρθρου 19, φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τηρεί την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρούσας άρχεται από 01-01-2018.}

 

Άρθρο Ενδέκατο: Διαχείριση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων

 

Η αποκλειστική αξιοποίηση, χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005), όπως αυτό χωροθετείται στο από τις 07-03-2005 και με αριθμό 8 τοπογραφικό διάγραμμα, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπό τον όρο της χρήσης του σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 18 του νόμου 3342/2005. Για την παράδοση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο Δωδέκατο

 

1. Καταργείται το άρθρο 76 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

2. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 08-07-1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 795/Δ/1993) είτε σύμφωνα με το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) κατά το χρονικό διάστημα από 01-03-2012 έως 31-12-2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31-12-2021.}

 

Άρθρο Δέκατο Τρίτο

 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4258/2014 προστίθεται η εξής πρόταση:

 

{Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 όπου λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και έχουν αποτυπωθεί τα ρέματα.}

 

μετά το τέλος της πρώτης πρότασης:

 

{Για τα μικρά υδατορέματα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος, δεν απαιτείται η οριοθέτησή τους.}

 

Άρθρο Δέκατο Τέταρτο

 

Στο τέλος της περίπτωσης θ' της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του νόμου 4412/2016 απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση:

 

{και ποσοστό 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της ΠΟΜΗΤΕΔΥ τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, συλλογής και απόδοσης του ποσοστού, ο φορέας διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

Άρθρο Δέκατο Πέμπτο

 

1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν δεν ισχύει.

 

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-05-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.